Skip to content
You are here :
 
บางกอก เซอร์วิส เซ็นเตอร์™ (Bangkok Service Center)

ศูนย์แปลเอกสาร บางกอก เซอร์วิส เซ็นเตอร์ คือ ศูนย์แปลภาษาและศูนย์ให้บริการด้านภาษาต่างประเทศ ที่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นจากการริเริ่มและความร่วมมือของผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา และมีประสบการณ์ในการแปลเอกสาร ตรวจไวยากรณ์ รับรองเอกสาร และล่ามโดยตรงเป็นเวลานาน รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญทางการดำเนินการรับรองเอกสารราชการและขอวีซ่าทุกประเภท โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ความชัดเจน ความแม่นยำ ความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา และปกป้องข้อมูลในเอกสารของท่าน หลักการดำเนินงานของศูนย์แปลเอกสาร รับรองเอกสาร และล่าม บางกอก เซอร์วิส เซ็นเตอร์™ คือ

ด้วยความพร้อมและความเป็นมืออาชีพของทีมงานแปลเอกสาร ตรวจไวยากรณ์ และเจ้าหน้าที่ชำนาญการภาษาต่างประเทศ เราสามารถแปลเอกสาร ถอดความสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกประเภท ทุกภาษา โดยไม่จำกัดรูปแบบของต้นฉบับที่ต้องการแปล ทั้งด้านเอกสาร ภาพ เสียงหรือสื่อวีดีทัศน์ รวมถึงแปลเว็บไซต์ทางธุรกิจ ที่ต้องการสร้างความเป็นสากลให้กับธุรกิจทุกขนาด ทุกประเภท เพื่อเพิ่มทางเลือกใหม่และดึงดูดฐานลูกค้าจากต่างประเทศ ซึ่งศูนย์แปลเอกสารของเราให้บริการแปลภาษาดังนี้ นอกเหนือไปจากบริการแปลเอกสารแล้ว ทางศูนย์แปลเอกสารบางกอก เซอร์วิส เซ็นเตอร์™ ยังอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าทุกท่านที่ต้องการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล รวมทั้งการหลีกเลี่ยงความยุ่งยากซับซ้อนที่อาจมีในการติดต่อขอรับรองเอกสารกับกรมการกงสุลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสำหรับการดำเนินการรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล และการดำเนินการขอวีซ่ากับสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทย ด้วยการให้บริการดำเนินการรับรองเอกสาร และให้บริการดำเนินการขอวีซ่าแทนเจ้าของเอกสารและผู้ที่ต้องการขอวีซ่าทุกประเภทกับสถานทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย

เรามีความยินดีให้บริการและให้คำแนะนำปรึกษาแก่ท่านในทุกขั้นตอนของการบริการแปลเอกสาร การดำเนินการรับรองเอกสาร บริการรับตรวจไวยากรณ์ และบริการดำเนินการขอวีซ่า นับตั้งแต่การเตรียมเอกสาร การรับ-ส่งไฟล์เอกสารมาให้กับเรา การส่งคืนเอกสารที่แปลแล้ว การดำเนินการรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล จนถึงการดำเนินการขอวีซ่ากับสถานทูตต่างๆ ด้วยอัตราค่าบริการที่เป็นกันเอง ตามนโยบายของเราคือ สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ และประหยัดราคา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับบริการต่างๆหรือส่งไฟล์เอกสารที่ต้องการแปลออนไลน์จากแบบฟอร์มตรวจค่าบริการแปลเอกสารฟรี (ที่ปรากฏอยู่ด้านขวามือขณะนี้) ได้ทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆได้ที่สำนักงานของศูนย์แปลเอกสาร บางกอก เซอร์วิส เซ็นเตอร์™ หรือ ทางอีเมล์: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it หรือ ทางโทรศัพท์/ แฟ็กซ์: 02-197-5255 หรือ ทางมือถือ 084-644-9002 (คุณพอลล่า), 085-569-3944 (คุณแอน)

 
 

ตรวจสอบค่าบริการแปลเอกสาร ฟรี !

ไฟล์เอกสาร:
* ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 10 Mb.
 ต่อ
เป็น
*กรณีแปลเป็นหลายภาษา ให้คั่นด้วยจุลภาค (,)
วัน
*กรณีแปลด่วนกรุณาแจ้งทางโทรศัพท์หลังจากส่งไฟล์

ติดต่อเรา

โทร: 084-644-9002 คุณพอลล่า
085-569-3944 คุณแอน
อีเมล์: info@bangkokservice.co.th