Skip to content
You are here : Home ทีมงาน เหตุผลที่เลือกเรา
 
เหตุผลที่เลือกเรา

นักแปลของศูนย์แปลเอกสาร บางกอก เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เราเป็นผู้ที่มีความสามารถ เข้าใจหลักการใช้ภาษาและความหมายของคำศัพท์อย่างถูกต้อง โดยแปลทุกคำ ทุกประโยค และทุกย่อหน้า เพื่อได้งานแปลที่มีคุณภาพ มากกว่าการเลือกที่จะแปลด้วยเครื่องมือช่วยเหลือในการแปลภาษา ดังเช่นโปรแกรมแปลบนคอมพิวเตอร์ หรือบริการแปลเอกสารออนไลน์บนเว็บไซต์ ซึ่งเป็นเพียงการแปลเอกสารคำต่อคำ โดยไม่คำนึงถึงบริบทให้ตรงกับเนื้อหาต้นฉบับและหลักการใช้ภาษาที่ถูกต้องในการแปลเอกสาร โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินไป สำหรับงานแปลเอกสารคุณภาพที่ท่านจะได้รับจากเรา ซึ่งมาพร้อมกับการอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การติดต่อกับเรา จนกระทั่งการติดตามผลงานหลังการแปลทั้งหมดนี้ เป็นเหตุผลที่จะช่วยในการตัดสินใจของท่าน ที่จะเลือกใช้บริการแปลเอกสารของเรา

สำหรับการลดความยุ่งยากและเวลาอันมีค่าของท่านในการติดต่อขอรับรองเอกสารที่ได้รับการแปลเรียบร้อยแล้วกับกรมกงสุลนั้น ทางศูนย์แปลเอกสาร บางกอก เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ของเราได้จัดให้มีบริการด้านการรับรองเอกสารกับกรมกงสุลให้ลูกค้าทุกท่านที่่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารราชการไทยในต่างประเทศหรือเอกสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศในประเทศไทย เพื่อป้องกันการเสียเวลาและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับเอกสารที่ได้รับการแปลแล้วนั้้น บริการรับรองเอกสารนี้จากเจ้าหน้าที่มืออาชีพของเราจะช่วยให้ท่านได้รับเอกสารที่ผ่านการรับรองเอกสารจากกรมกงสุลโดยปราศจากการสูญหายของเอกสารสำคัญของท่าน

ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกให้กับท่านในการดำเนินการขอวีซ่านั้น จะช่วยให้ท่านลดภาระและความยุ่งยาก รวมถึงเวลาอันมีค่าของท่าน ในการเตรียมพร้อมเอกสารและสัมภาษณ์สำหรับการขอวีซ่า โดยที่เราจะสามารถอธิบายและสื่อสารให้ท่านเข้าใจได้โดยง่ายสำหรับขั้นตอนต่างๆที่เราจะให้บริการท่านเพื่อให้ท่านได้มาซึ่งวีซ่าประเภทต่างๆตามที่ท่านต้องการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเรานั้นจะสามารถใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในการวิเคราะห์และช่วยเหลือท่านให้สอดคล้องเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องตามกฎของแต่ละสถานทูตที่ระบุไว้สำหรับวีซ่าแต่ละประเภทตามแต่ละกรณีไป

 
 

ตรวจสอบค่าบริการแปลเอกสาร ฟรี !

ไฟล์เอกสาร:
* ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 10 Mb.
 ต่อ
เป็น
*กรณีแปลเป็นหลายภาษา ให้คั่นด้วยจุลภาค (,)
วัน
*กรณีแปลด่วนกรุณาแจ้งทางโทรศัพท์หลังจากส่งไฟล์

ติดต่อเรา

โทร: 084-644-9002 คุณพอลล่า
085-569-3944 คุณแอน
อีเมล์: info@bangkokservice.co.th