Skip to content
You are here : Home ติดต่อเรา
 
ติดต่อเรา
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

Address:
79/179 หมู่ที่ 3 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ
10220

E-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it.
Telephone: 02-197-5255
Fax: 02-197-5255
Mobile Phone Number: 084-644-9002 คุณพอลล่า, 085-569-3944 คุณแอน

Information: เวลาทำการ: 7:30 น. - 20.00 น. ทุกวัน
นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อทางมือถือได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากความสะดวกสบายของเราที่มีให้แก่ท่าน ในการส่งต้นฉบับออนไลน์หรือทางแฟ็กซ์เพื่อตรวจสอบราคาหรือแปลแล้วนั้น ท่านยังสามารถส่งงานที่สำนักงานของเราโดยตรงในเวลาทำการตามสะดวก

 


 

ตรวจสอบค่าบริการแปลเอกสาร ฟรี !

ไฟล์เอกสาร:
* ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 10 Mb.
 ต่อ
เป็น
*กรณีแปลเป็นหลายภาษา ให้คั่นด้วยจุลภาค (,)
วัน
*กรณีแปลด่วนกรุณาแจ้งทางโทรศัพท์หลังจากส่งไฟล์