Skip to content
You are here : Home ทีมงาน ทีมงานของเรา
 
ทีมงานของเรา

ทีมงานนักแปลและล่ามของศูนย์แปลเอกสาร บางกอก เซอร์วิส เซ็นเตอร์™ นั้น ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญแปลเอกสารเฉพาะสำหรับภาษานั้น ๆ ที่ได้รับการคัดสรรและเลือกเฟ้นมาเป็นอย่างดีเพื่อแปลเอกสาร และตรวจไวยากรณ์เอกสารสำคัญเฉพาะด้านของท่าน  นักแปลและล่ามแต่ละคนล้วนมีประสบการณ์ตรงในประเทศที่ใช้ภาษาต่างประเทศ เป็นระยะเวลานาน จนสามารถเข้าถึงหลักการใช้ภาษา วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ของประเทศนั้น ได้ดีเทียบเท่าเจ้าของภาษาและคนท้องถิ่น

สำหรับเจ้าหน้าที่ของเราที่ให้บริการท่านในการดำเนินการรับรองเอกสารและขอวีซ่านั้น ล้วนเป็นผู้ที่เคยทำงานให้กับสถานทูตหลายแห่ง รวมถึงเจ้าหน้าที่เฉพาะของเราบางท่านที่ปัจจุบันยังคงอยู่ในแวดวงธุรกิจเกี่ยวกับการขอวีซ่ากับสถานทูตต่างๆที่อยู่ในประเทศไทย โดยที่ทางเราสามารถให้บริการท่านได้ทุกประเภทของวีซ่าเดินทาง เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน วีซ่าติดตาม วีซ่านักธุรกิจ วีซ่าย้ายถิ่นฐาน และวีซ่าประเภทอื่นๆ ดังนั้นแล้ว ท่านจึงมีความมั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยให้ท่านเตรียมความพร้อมสำหรับการขอวีซ่าโดยไม่ถูกปฏิเสธ นับตั้งแต่ขั้นตอนในการเตรียมเอกสาร ในการสื่อสารติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสถานทูตแทนท่าน จนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ท่านได้รับมาซึ่งวีซ่าตามที่ท่านต้องการอย่างเรียบร้อย ซึ่งเราจะสามารถช่วยลดความยุ่งยากต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อท่านประสบปัญหาด้วยตนเองที่มักจะเกิดจากขั้นตอนที่สลับซับซ้อนจากทางราชการของแต่ละสถานทูตได้

 
 

ตรวจสอบค่าบริการแปลเอกสาร ฟรี !

ไฟล์เอกสาร:
* ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 10 Mb.
 ต่อ
เป็น
*กรณีแปลเป็นหลายภาษา ให้คั่นด้วยจุลภาค (,)
วัน
*กรณีแปลด่วนกรุณาแจ้งทางโทรศัพท์หลังจากส่งไฟล์

ติดต่อเรา

โทร: 084-644-9002 คุณพอลล่า
085-569-3944 คุณแอน
อีเมล์: info@bangkokservice.co.th