Skip to content
You are here : Home วิธีรับ-ส่งเอกสาร การลดขนาดของไฟล์
 
การลดขนาดของไฟล์

ไฟล์เอกสารต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยตัวอักษร เช่น doc, docx, txt, xls และอื่น ๆ สามารถลดขนาดลงได้ด้วยการบีบอัดไฟล์ โดยการใช้โปรแกรมบีบอัดไฟล์เช่น winzip หรือ winrar เป็นต้น โดยเลือกระดับการบีบอัดขนาด best เพื่อให้ไฟล์มีขนาดเล็กที่สุด ทั้งนี้ หากไฟล์ที่ถูกบีบอัดแล้ว ยังมีขนาดใหญ่กว่า 2 MB ขอให้ท่านเพิ่มการตั้งค่าการแบ่งไฟล์ โดยกำหนดให้โปรแกรม แบ่งไฟล์ออกเป็นส่วน ๆ ด้วย ส่วนละ 2 MB (ใส่ค่า 2mb)
ไฟล์ภาพต่าง ๆ ไม่สามารถลดขนาดลงด้วยวิธีข้างบน แต่สามารถลดได้ด้วยการลดคุณภาพของไฟล์ หากท่านรู้จักกับโปรแกรมรับส่งอีเมล์ ที่มากับ Microsoft Windows ดี ท่านสามารถลดขนาดของไฟล์ด้วยการคลิกขวาที่ภาพและเลือก send to Mail Recipient, คลิกที่ Show more options และเลือกขนาด 1024x768 ก่อนที่จะส่งทางอีเมล์หรือคัดลอกไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน แล้วจึงส่งมาให้เรา

ในกรณีที่ท่านไม่คุ้นเคยกับวิธีดังกล่าว ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมจัดการภาพเช่น Picasa และใช้วิธี export หรือส่งออกภาพที่มีขนาดเล็กลงไปยังแฟ้มปลายทาง
เมื่อท่านเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วจึงส่งไฟล์เอกสารให้กับเราทางอินเตอร์เน็ต โดยใช้ฟอร์มตรวจค่าบริการแปลเอกสารฟรี (ที่ปรากฏอยู่ด้านขวามือขณะนี้) หรือส่งผ่านทางอีเมล์โดยตรงถึงเราที่ This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it หรือ ทางแฟ็กซ์หมายเลข 02-197-5255 หรือที่สำนักงานของเราโดยตรง

 
 

ตรวจสอบค่าบริการแปลเอกสาร ฟรี !

ไฟล์เอกสาร:
* ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 10 Mb.
 ต่อ
เป็น
*กรณีแปลเป็นหลายภาษา ให้คั่นด้วยจุลภาค (,)
วัน
*กรณีแปลด่วนกรุณาแจ้งทางโทรศัพท์หลังจากส่งไฟล์

ติดต่อเรา

โทร: 084-644-9002 คุณพอลล่า
085-569-3944 คุณแอน
อีเมล์: info@bangkokservice.co.th